[1]
Asse Ajis, A. 2020. Analisis Morfologi Nisan Sultan-Sultan Kerajaan Samudera Pasai. PANALUNGTIK. 3, 2 (Dec. 2020), 143-157. DOI:https://doi.org/10.24164/pnk.v3i2.38.