(1)
Abdul Jalil, L. .; Nuralam. Syair Perahu Karya Hamzah Fansuri Dalam Kaitannya Dengan Budaya Maritim Di Singkel. PANALUNGTIK 2021, 4.