admin. (2020). Ucapan Terima Kasih. PANALUNGTIK, 3(2). Retrieved from http://panalungtik.kemdikbud.go.id/index.php/panalungtik/article/view/54