Abdul Jalil, L. ., & Nuralam. (2021). Syair Perahu Karya Hamzah Fansuri Dalam Kaitannya Dengan Budaya Maritim di Singkel. JURNAL PANALUNGTIK, 4(1). https://doi.org/10.24164/pnk.v4i1.56