Asse Ajis, Ambo. 2020. “Analisis Morfologi Nisan Sultan-Sultan Kerajaan Samudera Pasai”. PANALUNGTIK 3 (2):143-57. https://doi.org/10.24164/pnk.v3i2.38.