admin. 2020. “Ucapan Terima Kasih”. PANALUNGTIK 3 (2). http://panalungtik.kemdikbud.go.id/index.php/panalungtik/article/view/54.