Asse Ajis, A. (2020) “Analisis Morfologi Nisan Sultan-Sultan Kerajaan Samudera Pasai”, PANALUNGTIK, 3(2), pp. 143-157. doi: 10.24164/pnk.v3i2.38.