admin (2020) “Ucapan Terima Kasih”, PANALUNGTIK, 3(2). Available at: http://panalungtik.kemdikbud.go.id/index.php/panalungtik/article/view/54 (Accessed: 28January2022).