Abdul Jalil, L. . and Nuralam (2021) “Syair Perahu Karya Hamzah Fansuri Dalam Kaitannya Dengan Budaya Maritim di Singkel”, JURNAL PANALUNGTIK, 4(1). doi: 10.24164/pnk.v4i1.56.