Asse Ajis, A. “Analisis Morfologi Nisan Sultan-Sultan Kerajaan Samudera Pasai”. PANALUNGTIK, vol. 3, no. 2, Dec. 2020, pp. 143-57, doi:10.24164/pnk.v3i2.38.