Saptono, N., and E. Widyastuti. “Identifikasi Temuan Arca Di Karangnunggal, Tasikmalaya: Identification of the Sculptures Findings in Karangnunggal, Tasikmalaya”. JURNAL PANALUNGTIK, vol. 4, no. 2, Dec. 2021, pp. 115-28, doi:10.24164/pnk.v4i2.71.